Đội ngũ giáo viên

Hiện nay, Trường Mầm Non Mỹ Hưng có gần 30 giáo viên và cán bộ công nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục mầm non, luôn yêu trẻ, tâm huyết với nghề và không ngừng cải tiến công việc.

 

Ở MN MỸ Hưng, hệ thống giáo viên được chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa nhằm theo đuổi giá trị cá biệt hóa giáo dục trên từng bạn nhỏ. Cụ thể là, giáo viên thể chất, giáo viên mỹ thuật, giáo viên âm nhạc, giáo viên âm nhạc và vận động, giáo viên giải phóng hình thể, giáo viên Montessori là giáo viên được đào tạo chuyên môn sâu và chỉ đảm nhận các bộ môn chuyên trách; giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài để đảm bảo tính hiệu quả và đúng chuẩn ngôn ngữ Anh. 

 

Ngoài ra, MN Mỹ Hưng xây dựng “Hội Đồng Giáo Dục” nằm độc lập với hệ thống quản trị nội bộ bao gồm Hành chính, Tài chính và Giáo viên. Hội Đồng Giáo Dục chịu trách nhiệm chuyên môn, theo dõi và giám sát vận hành đảm bảo các mục tiêu giáo dục và báo cáo kết quả cho Hội đồng sáng lập nhà trường.