Nhà trường Mầm Nọn Mỹ Hưng luôn trân trọng mọi ý kiến của quý Phụ huynh, mỗi đóng góp ý kiến sẽ giúp Nhà trường nâng cao về chất lượng phục vụ, giảng dạy và đào tạo, góp phần hoàn thiện chát lượng giáo dục của Nhà trường.

Hoan nghênh Quý Phụ huynh gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Email: mamnonmyhung@gmail.com
SĐT: 03512.802.294

Contact