Lễ hội thương niên hành năm trường Mầm Non Mỹ Hưng 

Khu vui chơi trong nhà

HALLOWEEN